Tot ce trebuie să știți despre locuințele ANL

Diverse
18/03/2022

Tot ce trebuie să știți despre locuințele ANL

Locuințele ANL se adresează, prin excelență, tinerilor și au scopul de a le asigura acestora o chirie și, mai apoi, o locuință proprie la un preț cât mai accesibil. 

Programul le este destinat celor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin ANL și destinate închirierii, persoanelor care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. 

Cererile și dosarele pentru acest program se pot depune la autoritățile publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află imobilele vizate. Potrivit regulamentului ANL, tinerii care și-au depus dosarele și au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuință pot primi repartiții în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Specificul apartamentelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe este că acestea sunt edificate în clădiri cu regim de înălțime redusă și au, de regulă, una sau două camere. Blocurile sunt ridicate pe terenuri puse la dispoziția ANL de către autoritățile locale sau centrale, cu drept de folosință gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investițiilor. Autoritățile locale trebuie să asigure și utilitățile necesare. Fondurile pentru realizarea construcțiilor pot fi de la bugetul de stat, din credite sau din sumele rezultate din vânzarea locuințelor realizate în anii anteriori.

Conform ANL, locuințele pentru tineri sunt construite prin agenție, după finalizare fiind predate autorităților publice locale pentru administrarea și repartizarea lor tinerilor care îndeplinesc criteriile solicitate prin acest program, unul eminamente social. 

Legea prevede faptul că autoritățile publice locale repartizează tinerilor locuințele în funcție de ordinea stabilită prin listele de prioritate întocmite în baza prevederilor specifice și în limita fondului locativ disponibil. Tot autoritățile locale stabilesc și încasează chiria și le pot vinde chiriașilor apartamentele pe care le ocupă, la cererea acestora, după minimum un an de închiriere neîntreruptă. Vânzarea nu este condiționată de vârsta solicitanților, iar beneficiarii pot achita integral prețul locuințelor din surse proprii, ori din credite ipotecare (chiar și prin programul Prima Casă). Locuințele ANL pot fi achitate și în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare, direct către autoritățile publice locale care administrează locuințele.

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru astfel de locuințe și pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, legea prevede o serie de criterii de acces. Vi le redăm succint pe cele mai importante:

- titularul trebuie să fie major, să nu fi depășit vârsta de 35 de ani la data depunerii cererii și să poată primi repartiție în cel mult 60 de luni de la data împlinirii acestei vârste;

- titularul cererii de locuință și membrii familiei sale trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate, să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat (restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii);

- titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate imobilele ANL (cuprinderea teritorială se poate extinde și în afara localității în care este solicitată locuința, în cazul existenței, în proximitate, a unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor societăți din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, unități turistice, cultural-sportive și de agrement ș.a.);

 - solicitanții înscriși în lista de priorități, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul înscrierii, pot primi repartiții în anii următori, în funcție de disponibilitatea apartamentelor în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

Criteriile de ierarhizare a cererilor sunt stabilite printr-un punctaj obiectiv care vizează: situația locativă, starea civilă, numărul de persoane în întreținere, starea de sănătate, vechimea cererii solicitantului, nivelul de studii și de pregătire profesională, situațiile locative sau sociale deosebite (tineri proveniți din case de ocrotire socială, tineri care au adoptat sau adoptă copii, tineri evacuați din case naționalizate), venitul mediu brut lunar/membru de familie. 

Regulamentul ANL prevede că, în cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, se pot propune şi adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru, în condiţiile legii.

În județul Cluj, locuințe ANL există în Cluj-Napoca, în Florești, în Câmpia Turzii și urmează a se construi chiar și în Jucu. Informații mai detaliate despre închirierea și vânzarea acestor locuințe puteți obține de la autoritățile locale pe raza de competență a cărora sunt edificate clădirile. 

Locuințele ANL sunt limitate ca număr, iar criteriile de acordare a acestora sunt stricte, „concurența” solicitanților fiind mare. 

Pentru o chirie accesibilă pe piața liberă sau pentru achiziționarea unui apartament adecvat bugetului dumneavoastră, apelați la brokerii Welt Imobiliare, care vă pot consilia pentru a găsi împreună locuința potrivită!

Sursa foto: anl.ro