Propunerea legislativă de reglementare a intermedierii imobiliare. Ce noutăți ar putea aduce?

Diverse
28/02/2023

Propunerea legislativă de reglementare a intermedierii imobiliare. Ce noutăți ar putea aduce?

O nouă propunere legislativă privind organizarea activității de intermediere imobiliară, depusă recent în Parlament, încearcă reglementarea unui cadru cât mai clar și precis pentru organizarea și funcționarea profesiei de intermediar imobiliar. Noul proiect de lege prevede obligații foarte stricte pentru agenții imobiliari, precum necesitatea urmării unui curs de formare profesională cu o durată de 180 de ore, reatestarea la un interval de 3 ani și înscrierea într-un viitor Registru Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari.

Inițiativa legislativă a luat naștere prin consultarea mai multor asociații profesionale și patronale ale agenților și agențiilor imobiliare din România, așadar propunerile se întemeiază pe necesitățile practice ale acestei profesii și au în vedere creșterea calității serviciilor imobiliare de care beneficiază clienții în relația cu agenții și agențiile imobiliare și, de asemenea, oferirea de condiții profesionale mai bune pentru cei care practică această importantă activitate.

Care ar putea fi prevederile noii legi?

Welt Imobiliare vă prezintă, pe scurt, care ar putea fi prevederile noii legi de reglementare a activității din domeniu, dacă legea va fi adoptată. Desigur, pe parcursul procesului legislativ, textul de lege va putea suferi amendamente.

Intermediarul imobiliar ar putea fi definit drept persoana fizică sau juridică ce, în beneficiul altuia și în considerarea unei remunerații plătite sau promise, direct sau indirect, ori cu intenția de a primi sau încasa o astfel de remunerație, se prezintă în mod public ca profesionist în intermediere imobiliară, sau participă în orice mod la punerea în legătură a părților unei tranzacții imobiliare, sau coordonează ori asistă la procesul de procurare a unor terți și de punere a acestora în legătură cu clienții, și/sau la procesul de negociere în vederea încheierii tranzacției imobiliare intermediate, și care este înscrisă în Registrul Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari (RENII) în condițiile legii.

Registrul RENII ar urma să fie înființat și gestionat de Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în calitate de autoritate publică competentă pentru profesia de intermediar imobiliar. La înscrierea în registru, fiecare agent imobiliar va primi un număr unic de înregistrare. Toți agenții imobiliari vor fi obligați să se înscrie pentru a putea profesa.

Exercitarea fără drept a oricărei activități specifice profesiei de intermediar imobiliar va constitui infracțiune și se va pedepsi conform legii penale.

Intermediarii imobiliari își vor putea exercita profesia într-una din următoarele forme: agent imobiliar individual; agenție imobiliară; salariat al unei agenții imobiliare sau al unui agent imobiliar; colaborator al unei agenții imobiliare sau al unui agent imobiliar, în baza unui contract civil.

Condițiile pentru ca o persoană să poată îndeplini profesia de intermediar imobiliar, potrivit noii propuneri legislative: are capacitate deplină de exercițiu; a absolvit o formă de învățământ secundar superior, conform legii (minim nivel liceal); nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei sancțiuni cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; a promovat examenul de absolvire a cursului de formare profesională inițială și dovedește aceasta cu diploma eliberată; este înscrisă în RENII; este beneficiarul unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru activitățile desfășurate.

Cursurile de inițiere pentru dobândirea calității de agent imobiliar vor trebui să aibă o durată de cel puțin 180 de ore (minimum 60 de ore de pregătire teoretică și cel puțin 120 de ore de practică). Finalizarea formării va fi certificată printr-o diplomă eliberată pe bază de examen. Cursurile pentru agenții imobiliari ar urma să cuprindă cel puțin 9 competențe și tematici (marketing și management imobiliar, principiile și metodele de finanțare ale unei tranzacții imobiliare, legislația națională și europeană în domeniu, comunicare și negociere, noțiuni de construcții ș.a.). Activitățile profesionale specifice de intremediere imobiliară vor putea fi desfășurate doar după obținerea Autorizației de agent imobiliar și înscrierea în RENII.

Autorizația de agent imobiliar va trebui reînnoită o dată la 3 ani. În cazul în care titularul nu și-o reînnoiește în termen de 6 luni de la expirare, acesta își va pierde autorizația de agent imobiliar. Și condamnarea penală pentru infracțiuni cu intenție va atrage pierderea autorizației de agent imobiliar. Dacă agentului îi expiră polița de asigurare și nu și-o reînnoiește, acestuia i se suspendă acreditarea.

Tranzacțiile imobiliare intermediate de agenți, agenții și brokeri vor trebui să se desfășoare neapărat pe bază de contract scris, potrivit noii propuneri legislative, care introduce obligații minimale de informare a clienților de către agenții imobiliari privind termenii tranzacției. Noua lege ar urma să definească și rolurile pe care intermediarul imobiliar le va putea avea în cadrul unei tranzacții imobiliare (intermediar exclusiv sau intermediar de tranzacție).

Intermediarii imobiliari care încalcă regulile privind contractele cu clienții, care iau bani de la persoane implicate în tranzacții, dar care nu le sunt clienți, sau care comit alte abateri vor risca amenzi de la 3.000 până la 30.000 de lei, suspendarea și chiar retragerea calității de intermediar imobiliar, dacă noua propunere de lege va fi adoptată. Sancțiunile ar urma să fie aplicate de către Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Noua inițiativă legislativă ar putea aduce, așadar, claritate asupra modului în care se desfășoară activitatea de intermediere imobiliară, o reglementare riguroasă a domeniului fiind atât în avantajul agenților, cât și al clienților lor. 

Welt Imobiliare vă oferă servicii de calitate încă din anul 2003, fiind garanția profesionalismului și reușitei oricărei tranzacții. Consilierii noștri vă facilitează procesele de tranzacționare și închiriere prin cele mai bune practici și printr-un portofoliu bogat de clienți și proprietăți. Vă invităm să ne contactați!