Cele mai importante schimbări fiscale care vor influența piața imobiliară în 2023

Diverse
26/01/2023

Cele mai importante schimbări fiscale care vor influența piața imobiliară în 2023

2023 aduce noi reglementări legislative în domeniul imobiliar, modificări care vor influența atât piața vânzărilor de locuințe, cât și cea a chiriilor. Doriți să achiziționați un apartament într-un bloc nou, cu TVA de 5%, ori dețineți deja un imobil și plănuiți să-l vindeți sau să-l închiriați? Welt Imobiliare vă prezintă aspectele legale de care trebuie să țineți cont anul acesta.

Reducerea plafonului pentru TVA-ul de 5% la cumpărarea de locuințe noi

De la 1 ianuarie 2023, puteți achita TVA redus, de 5%, doar dacă locuința achiziționată nu depășește plafonul valoric maxim de 600.000 de lei. Anul trecut, plafonul era de 700.000 de lei. O altă noutate a acestui an este că puteți cumpăra cu TVA de 5% un singur apartament. În 2023, legea vă oferea posibilitatea de a achiziționa mai multe locuințe cu TVA de 5%, cu condiția ca acestea să nu fi fost mai scumpe de 450.000 de lei. 

Pe lângă condiția ca prețul să nu fie mai mare de 600.000 de lei, reglementările în vigoare anul acesta mai specifică și o suprafață utilă maximă a locuinței - 120 mp, și obligația ca aceasta să poată fi locuită ca atare. Sunt considerate locuințe ce pot fi ,,locuite ca atare” cele care la data livrării îndeplinesc următoarele cerințe: deținătorii lor au acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie; au acces la energie electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere; sunt formate cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar, indiferent care sunt dotările existente și gradul de finisare la data livrării. 

Dacă locuința dorită nu se încadrează în aceste condiții, va trebui să achitați 19% TVA, ori vă puteți orienta spre locuințele vechi vândute de persoane fizice.

Impozitul plătit la vânzarea imobilelor

De la 1 ianuarie 2023, se percepe impozit pe venitul obținut din vânzarea imobilelor din patrimoniul personal și atunci când prețul este mai mic de 450.000 de lei (se elimină, așadar, plafonul neimpozabil de 450.000 de lei). 

La vânzarea unui imobil - apartament, casă sau teren - deținut de mai puțin de 3 ani, proprietarul va plăti un impozit de 3% din valoarea bunului.

În cazul în care proprietarul vinde un imobil deținut de mai mult de 3 ani, va datora un impozit de 1%.

Impozitul pe venitul din vânzarea proprietăților imobiliare se achită la notariat înainte de autentificarea tranzacției, iar persoanele juridice nu datorează plata acestui impozit. Noile reglementări vizează numai impozitul pe venitul obținut din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Scutirea de impozit pentru clădirile eficiente energetic

Din 2023, consiliile locale vor putea decide să acorde reduceri sau scutiri de impozit pentru imobilele noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, dacă proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de panouri fotovoltaice, ori pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu. 

Cu o investiție în creșterea randamentului energetic al locuinței vă puteți eficientiza, de acum, și bugetul anual, prin eliminarea obligativității plății impozitului pentru clădire, ori prin reducerea acestuia.

Impozitul la închiriere

Contractele de închiriere noi trebuie înregistrate la ANAF chiar de la începutul anului (în maximum 30 de zile), iar cele aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023 trebuie înregistrate la Finanțe în termen de cel mult 90 de zile. Dacă imobilul închiriat este deținut în comun, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent. O facilitate este reprezentată de faptul că documentele pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. 

Din acest an s-a eliminat cota forfetară de 40%, iar impozitul va fi calculat la venitul brut. Proprietarul va plăti 10% din suma stabilită prin contractul de închiriere. 

Pentru a fi la curent cu noutãțile din domeniul imobiliar și pentru o decizie informată de cumpărare sau închiriere, urmăriți blogul Welt Imobiliare. Iar pentru a cumpăra sau închiria viitorul apartament care va deveni „acasa”, apelați cu încredere la consilierii noștri!